Üldtingimused

Anglershop netipoodi Anglershop.ee haldab osaühing Angler OÜ.
Nurmiku tee 15, 12013 Tallinn Eesti
Reg.nr. 16920352
a/a 202200221085946638 Swedbank

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Anglershop.ee (edaspidi Anglershop) omaniku Angler OÜ vahel Anglershop e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Anglershop e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Angler OÜ on õigustatud Anglershop e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse kodulehekülje anglershop.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest. Tellimuse edastamisel enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostaj ja Anglershop vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajahetkel kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Angler OÜ arvelduskontole.

2. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

2.1. Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-maili aadressile anglershopest@gmail.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades klienditeeninduse kontakttelefonile +372 50 377 69.

2.2. Peale toodete kättesaamist on toodetega tutvumiseks aega 14 päeva. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on 14 päeva jooksul võimalus toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Anglershop e-poe e-maili aadressile anglershopest@gmail.com vastavasisuline tellimuse tühistamise teade koos tellimuse numbriga või helistades Anglershop klienditeeninduse kontakttelefonile +372 50 377 69.

2.3. Tellimuse tühistamisel punktis 2.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 2.2 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Ostja kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

2.4. Tagastatav toode peab olema pakendis ja kasutamata ning sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt (kõik tooted).

2.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on kahjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Angler OÜ poolt, on Angler OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine toote eest tasutud tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Angler OÜ tasaarveldamise teate tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega Ostja ei nõustu, on õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Angler OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

3. Toote ümbervahetamine

Kui toode mingil põhjusel ei sobi, saab selle soovi korral vahetada teise toote vastu eeldusel, et soovitav kaup on laos olemas. Kõik kauba vahetamisega seotud kulud tasub Ostja.

4. Vastutus ja vääramatu jõud

4.1. Angler OÜ vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Angler OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

4.2. Angler OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Angler OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Angler OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

5. Muud tingimused

5.1. Kõiki Anglershop e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Angler OÜ-l puudub neile juurdepääs.

5.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

5.3. Ostja ja Angler OÜ vahel seoses Anglershop e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

5.4. Angler OÜ e-poes müüdavad tooted ei ole mõeldud edasimüümiseks juriidiliste isikute poolt. Vastavasisulised tellimused tühistatakse.

5.5. Juriidiliste isikute poolt edasimüüdavate toodetele ei kehti Anglershop poolne garantii.

6. Personaalne info

6.1. Angler OÜ kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

andmeid selle kohta, kuidas klient kasutab Anglershop veebilehte,
andmeid kõikide operatsioonide kohta, milles klient Anglershop lehel osaleb infot,
mida klient sisestab veebilehel registreerumiseks.

6.2. Angler OÜ võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

veebilehel töö toetamiseks,
kliendile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks,
maksearvelduste tegemiseks.

6.3. Vajadusel avaldab Angler OÜ Ostja personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele (näit. kullerile kauba kättetoimetamiseks), kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

6.4. Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib Angler OÜ samuti edastada Ostja isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate Angler OÜ õiguste kaitseks.

7. Ostja andmete turvalisus

7.1. Angler OÜ püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed Ostja isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks.

7.2. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSLi, MasterCard SecureCode, Verified by Visa krüpteeritud andmevahetust, kaupmees sisestatud kaardi andmeid ei näe. Kaarditehingu tegemiseks suunatakse klient Montonio Finance UAB turvalisse keskkonda (maksmise hetkel serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Montonio Finance UAB serverites).

8. Ostujuhend

8.1. Ostu sooritamine Anglershop internetipoes on kiire, lihtne ja turvaline. Oste saab sooritada kahel viisil - nii ennast püsikliendiks registreerides kui ka ilma registreerimata. Ennast eelnevalt kliendiks vormistamisel on eelised:

püsikliendina sisse logides on näha tellimuste ajalugu ja status.
uut ostu sooritades avaneb eeltäidetud andmetega blankett, mis teeb ostuprotsessi tunduvalt kiiremaks.

8.2. Registreerimiseks vajutage nuppu REGISTREERI ning sisestage lahtritesse enda nimi ning e-posti aadress. Ostjale genereeritakse parool ning see saadetakse paari sekundi jooksul Ostja meiliaadressile. Oma parooliga saab Ostja ostukeskkonda sisse logida.

8.3. Igal tootel on juures nupp LISA OSTUKORVI, mille peale klõpsates luuakse ostukorv ning kaup lisatakse ostukorvi. Ostukorvi sisu vaatamiseks ja muutmiseks valige NÄITA OSTUKORVI. Kuniks kaup on Ostja ostukorvis ja ostuprotsess on lõpetamata, on see kaup saadaval ka kõikidele teistele klientidele. Kui kõik vajalikud tooted on ära valitud ning ostukorvis kirjas, saate vormistada tellimuse.

8.4 Vaadake üle oma ostukorv, kas kõik soovitud tooted ja kogused on õiged. Koguse tulbas Ostja saab suurendada ja vähendada koguseid valides soovitud koguse ripploendist. Toote eemaldamiseks ostukorvist vajutage toote nimetuse taga asuvale punasele nupule. Kui ostukorvis ei ole veel kõiki soovitud tooteid, saate pöörduda tagasi poodi ning jätkata toodete valimist seni, kuni Ostja ostukorv on lõplikult komplekteeritud.

8.5. Ostu vormistamiseks ja maksmiseks klõpsake nuppu “Vormista tellimus”, mis juhatab Ostja lehele, kus saab täita tellimisblanketi ja valida transpordiviisi. Palun jälgige, et tärniga tähistatud väljad oleksid korrektselt täidetud! Angler OÜ ei vastuta ostja poolt e-poes sisestatud andmete õigsuse eest!

8.6. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

8.7. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Angler OÜ jätab endale õiguse mitte täita tellimust, kui kaup ei ole vastava hinnaga laos enam saadaval.

8.8. Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Soovitame enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 50 377 69.

9. Maksmine

9.1. Pank. Valige sobiv makseviis pakutud võimaluste hulgast klikates sobivale lingile: (Swedbank, SEB, Danske Bank). Logige sisse valitud internetipanka oma kasutajatunnuse ja paroolidega. Sisselogimine on turvaline ja privaatne, kuna andmeid poe ja panga vahel edastatakse krüptitud kujul ning kolmandatel isikutel puudub ligipääs Ostja andmetele. Pärast makse sooritamist netipanga kaudu ärge sulgege brauseri akent, vaid vajutage kindlasti nuppu TAGASI KAUPMEHE JUURDE, mis juhatab Teid tagasi Anglershop netipoodi. Näete kinnitust oma makse sooritamise õnnestumise kohta, kinnitus saadetakse Teie e-posti aadressile.

9.2. Krediitkaart. Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Montonio Finance UAB turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Montonio Finance UAB tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

9.3. PayPal. Maksevõimaluste hulgas  ka rahvusvaheline PayPal rahaülekande võimalus. PayPal pakub väga turvalist, kiiret, taskukohast ja mugavat on-line makseteenust ükskõik millise summa ulatuses. PayPaliga makstes saate kasutada nii krediitkaarte kui ka deebetkaarte, ülekande sooritamine võtab aega loetud minutid. Rohkemat infot Paypal maksevõimaluste kohta saate PayPal ametlikult lehelt.

10. Transport

10.1. Kauba kohaletoimetamise hind Anglershop netipoes kajastub maksmisel ja ostuarvel. Saatmiskulud on arvestatud eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või kohaletoimetamise eest juurde tasuda Angler OÜ poolt esitatud arve alusel.

10.2. Angler OÜ jätab endale õiguse korrigeerida transpordihindu ning hindasid oma netipoes ilma ette teatamata.

10.3. Saatmine Eesti piires. Tarneaeg Anglershop netipoest ostmisel on reeglina 2-5 tööpäeva. Kauba toimetame Teieni Eesti piires Omniva või Itella pakiautomaati, Omniva postkontorite kaudu, Omniva või Itella kulleriga. Valiku saatmisvõimaluste vahel saate teha ostu vormistamisel. Kui tegemist on erimõõtmelise kauba või eriti raske kaubaga, siis puudub võimalus saata kaupa pakiautomaati. Saatmisvalikuid näete ostu vormistamisel, sel juhul avaneb võimalus valida ainult Omniva postkontori, Omniva või Itella kulleri vahel. Kui soovite erimõõtmelist või rasket kaupa, mille saatmiskulud on suuremad, tellida Omniva postkontorisse, Omniva või Itella kulleriga, siis kehtestatakse hinnalisa vastavalt kullerfirma hinnakirjale. Transpordihinna muutumisel teavitatakse Teid sellest meie klienditeeninduse kaudu.

Omniva pakiautomaat, postkontor, kuller toob kauba Ostja poolt valitud aadressile
Itella pakiautomaat, kuller

Kui valid tellimuse kättesaamiseks kaupluse, siis tellimusele transpordikulu ei lisandu.

10.4. Kauba saatmine välismaale. Anglershop internetikauplusest saab kaupa tellida ka välismaale. Täidame tellimusi kaupade saatmisel Omniva vahendusel üle maailma. Enne tellimuse vormistamist palun veenduge, et Teie asukohariik asub Omniva nimekirjas.

10.5. Tulen ise kaubale järele. Valikutesse on lisandunud ka võimalus ostetud kaubale ise kauplusesse järele minna, mis säästab kaupluses oluliselt Teie aega. Toodete valimine, tellimine ja maksmine toimub sel juhul tavalises korras netipoe kaudu, transpordivalikuks aga tuleb valida TULEN ISE KAUBALE JÄRELE. Sellisel juhul ootab kaup Teid valmispanduna Anglershop kaupluses ja Te saate sellele järele minna leppides eelnevalt aja kokku kas e-maili või telefoni teel (anglershopest@gmail.com +372 50 377 69).