Privaatsuspoliitika

Angler OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Angler OÜ isikuandmete vastutav töötleja on anglershop.ee (reg. N 16920352) asukohaga Nurmiku tee 15, Pirita linnaosa, 12013 Tallinn, Harju maakond, tel (+372) 377 69 ja e-kiri anglershopest@gmail.com Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: (+372) 50 377 69 ja e-kiri anglershopest@gmail.com

Personaalne info

Angler OÜ kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

andmeid selle kohta, kuidas klient kasutab Anglershop.ee veebilehte
andmeid kõikide operatsioonide kohta, milles klient Anglershop.ee lehel osaleb
mida klient sisestab veebilehel registreerumiseks

Angler OÜ võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

veebilehel töö toetamiseks,
kliendile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks,
maksearvelduste tegemiseks.

Vajadusel avaldab Angler OÜ Ostja personaalset infot oma agentidele või teistele vahendajatele (näit. kullerile kauba kättetoimetamiseks), kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama seda personaalset infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse kokkuleppele.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib Angler OÜ samuti edastada Ostja isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate Angler OÜ õiguste kaitseks.

Ostja andmete turvalisus

Angler OÜ püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed Ostja isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSLi, MasterCard SecureCode, Verified by Visa krüpteeritud andmevahetust, kaupmees sisestatud kaardi andmeid ei näe. Kaarditehingu tegemiseks suunatakse klient Montonio Finance UAB turvalisse keskkonda (maksmise hetkel serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Montonio Finance UAB serverites).